-->

Informasjon

 

Utdrag reguleringsbestemmelser for ny fritidsbolig:

Hver enhet kan utbygges med maksimalt 100 m2 BYA med maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 3m og 6m.
Terrasser skal føres opp forbundet med bebyggelsen. Høye pilarer og grunnmurer skal unngås.

Til hver fritidseiendom kan det oppføres en bod/uthus på inntil 15 m2 BYA, plassert i umiddelbar nærhet slik at det danner tun med hovedbygningen.
Der hvor terrengmessige forhold tillater det, kan uthuset ha maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 2,5 og 4,0.
Uthus skal føres opp uten isolasjon og innvendig kledning, med vinduer i begrenset omfang for nødvendig dagslys.
Høye pilarer eller grunnmurer skal unngås og det tillates ikke kjeller.

Hele dokumentet kan lastes ned her: Last ned

 

 

Forbehold om endringer og oppdateringer.

 

 

© Kragerøfjorden.no