-->

bildet mangler

Kragerøfjorden Brygge blir en privateid småbåthavn, som skal dekke behovet for båtplasser ved Kragerøfjorden Hyttegrend og Kragerøfjorden Camping. Det er godkjent reguleringsplan for 178 båtplasser i båthavnen, og overskytende kapasitet av båtplasser er tenkt benyttet til gjesteplasser for båtturister.

For båtplasser tilknyttet Kragerøfjorden Hyttegrend er det planlagt å etablere et bygg med sjøboder i tilknytning til bryggeområdet. Alle hytteiere vil få tilbud om bodplass, for å dekke behov for å oppbevare båt- og badeutstyr nede ved havna.

Båtplasser for hytter og campinggjester blir liggende i flytebrygge m/bølgedemper, og båtplasser til gjestehavn blir liggende langs land. Båtplassene vil variere i størrelse, for å dekke behov for både små og store båtplasser. Gjestehavna får tilknytning til nytt servicebygg ved båthavna.

I tilknytning til båthavna blir det etablert en oppsamlingsplass for farlig miljøavfall.

 

bildet mangler

© Kragerøfjorden.no