-->

bildet mangler

Kragerøfjorden brygge er en småbåthavn under utbygging. Første byggetrinn, steinbrygga med fundament for utlegging av flytebrygge, er ferdig. I neste byggetrinn vil det legges ut flytebrygger med plass til rundt 70 båter. Når brygga er ferdig, vil den ha 178 båtplasser i ulik størrelse.

© Kragerøfjorden.no